Als wij aan uw computer of andere gegevensdragers werken, of deze meenemen voor onderhoud, verplichten wij ons om met NIEMAND anders dan u te spreken over wat zich op de computer bevindt.
Ook maken wij geen kopie van uw gegevens zonder uw medeweten. Wij verplichten onszelf om niet onnodig "rond te neuzen" in gegevens en bestanden die niet systeemtechnisch storing kunnen opleveren voor het systeem.